zaměstnanci školy


ŘEDITEL ŠKOLY Mgr. Radim Války
ZÁSTUPCE ŘEDITELE Mgr. Anna Válkyová 
HOSPODÁŘKA Lenka Fátorová

ZŠ TŘÍDNÍ UČITELÉ 
1. Mgr. Magda Kalašová
2. Mgr. Eva Malíková
3. Mgr. Kateřina Čadílková 
4. Mgr. Zdeňka Válkyová
5. Mgr. Alexandra Kročilová
6. Mgr. Kateřina Liskovská
7. Bc. Tomáš Hamberger 
8. Ing. Milan Ulrich
9. Mgr. Kateřina Šrůtková

OSTATNÍ UČITELÉ
Mgr. Naděžda Ságnerová 
Mgr. Michala Jiránková
Mgr. Jiří Karlík
Bc. Michaela Schejbalová


SPECIÁLNÍ TŘÍDY 
I. 1.,2.,3.,5. r. Emílie Jánská
II. 6.,8.,9. r. Mgr. Kateřina Zelená

ASISTENTI PEDAGOGA
Jana Pfeiferová
Zdena Pouznarová
Olga Jarkovská
Hana Krejčová
Romana Wendlová
Karolína Keresteši 
Ladislava Šnáblová

ŠKOLNÍ ASISTENT 
Aneta Chládková
Olga Jarkovská


VYCHOVATELKY ŠD
Ivana Brádlová
Romana Wendlová
Hana Krejčová 

MŠ 
VEDOUCÍ UČITELKA Jana Rosičková
Helena Šikutová
Jana Szymanská
Dominika Studentová

ŠJ 
VEDOUCÍ Věra Veselíková
HLAVNÍ KUCHAŘKA Jana Čorejová
Simona Otradovská
Marie Matoušová
Renata Menclová
Hana Švecová


ŠKOLNÍK 
Tomáš Mazura


UKLÍZEČKY
Pavlína Novotná, Ladislava Wendlová
Věra Komárková