.

školní jídelna - Stravovací komise


Stravovací komise ZŠ Teplice nad Metují

Válková Anna zástupkyně ředitele
Válková Zdena za učitelé
Prokopová Věra za I. stupeň
Brandejsová Lenka za II. stupeň
Poláková Gabriela za sociální služby
Hradecká Ivana za Městský úřad
Rosičková Jana za MŠ
Vávrová Eva za cizí strávníky
Čorejová Jana za ŠJ
Veselíková Věra vedoucí ŠJ


Toto je složení stravovací komise založené v roce 2013. 
Můžete se obracet s tím co vás potěšilo, co vás bolí, nebo trápí na jakéhokoliv člena. Ten na příští schůzce vaši žádost přednese a pokusíme se vše vyřešit.