.

školní jídelna - Zásady stravování


Zásady stravování platné od 1.10.2011

1. Obědy jsou podávány zásadně ve školní jídelně.V případě nemoci žáka lze první oběd odnést domů, ale pouze v jídlonosiči.Do sklenic nebude vydán.

2. Obědy je nutné odhlásit v případě,že žák nebude z jakéhokoliv důvodu ve škole /nemoc, návštěva lékaře/.V době nepřítomnosti ve škole žák nemá nárok na zlevněné stravné.V této době je možné zakoupit oběd za 60,- Kč.

3. Odhlásit se z obědů je možné : 
                   na boxu – 2 pracovní dny předem do 14.00 hodin 
                   internetem – 2 pracovní dny předem do 14 hodin v kanceláři ŠJ – den předem do 12.00 hodin 
                   telefonicky – den předem do 12.00 hodin (491 581 193,
                   mobil 734 231 210)

4. Za neodhlášené nebo neodebrané obědy se neposkytuje finanční ani věcná náhrada.

5. Od října 2011 je možné obědy odhlašovat i přihlašovat pomocí internetu.V kanceláři školní jídelny se musíte pouze zaregistrovat.

6. Je i možné pouze vložit na své konto určitou částku a sám si obědy přihlašovat. To však po dohodě s vedoucí ŠJ

7. Obědy jsou vydávány pouze na čipovou kartu.Kartu je možné zakoupit za 33,- Kč a není vratná.

8. Dochází k novému způsobu placení: 
Dochází k novému způsobu placení: 
hotově - stejný způsob jako doposud.Je nutné zaplatit nejpozději 2 dny před ukončením měsíce. Termín
             platby bude vždy vyvěšen v jídelně a před kanceláří ŠJ. 
            Čas placení: 6.00 – 8.00hodin a 11.00 – 13.00 hodin.
            MIMOŘÁDNĚ se vybírá ještě 15 každého měsíce/jeden den/.
            složenkou – strávník si vyzvedne složenku v kanceláři ŠJ.Bude mu přidělen 
            variabilní symbol.Musí být zaplacena 5 dnů před ukončením měsíce.
převodem - strávník si v kanceláři vyzvedne variabilní symbol a číslo účtu.
JE MOŽNÉ PLATIT VYŠŠÍ ČÁSTKU !!!!

9. Od 1.2.2006 platí, že pokud máte peníze na kontě,můžete chodit nepřetržitě.To znamená, že kdo nemá ještě 1.dalšího měsícem zaplaceno, ale má na kontě peníze,může chodit až do jejich vyčerpání.
Příklad : žák 2.stupně platí 28,- Kč.Na říjen vloží na své konto 1.100,- Kč.Tímto má zaplaceno 35 obědů a může nepřetržitě chodit až do konce listopadu.

Počítejte s tím,že pokud máte na kontě peníze,automaticky se vám převedou do dalšího měsíce a pokud se nechcete od 1. dalšího měsíce stravovat MUSÍTE SI OBĚDY ODHLÁSIT!!!!!