projekty EU - Projekt šablony
Projekt schválený ve výzvě MŠMT „č. 02_16_022 a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování-Šablony pro MŠ a ZŠ I.“
s názvem
Učíme se v Teplicích
je spolufinancován Evropskou unií

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Projekt je zaměřen na personální podporu školy a školky, která poskytne větší podporu zejména dětem, které jsou ohrožené školním neúspěchem. Další aktivitou je vzdělávání předškolních pedagogů, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a rozvoj logického a strategického myšlení žáků.
Realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019