mateřská škola - informace o škole


CHARAKTERISTIKA ŠKOLY- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

název příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola , Teplice nad Metují
Rooseveltova 106, 54957 Teplice nad Metují

IČO 71003401 
IZO: 650046820
E-mail: zs.teplice tiscali.cz

Mateřská škola:
Odloučené pracoviště : Teplice nad Metují 25
Telefon: 491 581 192 
E – mail: msteplicenm.com
IZO MŠ: 107584263                                         
kapacita 80 dětí

Zpracovatel vzdělávacího programu: Jana Rosičková ve spolupráci s Bc.M. Schejbalovou, Janou Szymanskou a Helenou Šikutovou

Název programu: Objevujeme svět č.j. 1311/07

Zřizovatel: Město Teplice nad Metují, Rooseveltova 15, IČO: 00273139

Ředitel školy: Mgr. Radim Války , Komenského 186, 54957 Teplice nad Metují.

Škola byla zařazena do sítě škol na základě Rozhodnutí MŠMT o zařazení školy do sítě škol a školských zařízení ze dne 20.5.2003 pod č.j. 19 052/2003-21

Vzdělávání v mateřské škole probíhá podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, s úpravami platnými od 1.9.2017.

Provozní doba: 6,30 - 16,00

Děti:    Pro školní rok 2018 – 2019   celkem 46

Rozdělení do tříd:

I.třída:   2,5 – 3,5       22 dětí              II.třída:  3,5 –  6       24 dětí                                                                       


Zaměstnanci: 

Učitelky:

I.třída:  Jana Szymanská,                            0,650
             Dominika Jirásková                        1,000


II..třída: Jana Rosičková,ved.uč.                 1,000
               Helena Šikutová                           1,000

Uklizečka:
Věra Komárková                                         1,000

Praní prádla: 
Věra Komárková

Úplata ze předškolní vzdělávání:
Ve školním roce 2018– 2019                       200 Kč