mateřská škola - informace o škole


CHARAKTERISTIKA ŠKOLY- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

název příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola , Teplice nad Metují
Rooseveltova 106, 54957 Teplice nad Metují

IČO 71003401 
IZO: 650046820
E-mail: zs.teplice tiscali.cz

Mateřská škola:
Odloučené pracoviště : Teplice nad Metují 25
Telefon: 491 581 192 
E – mail: ms teplicenm.com
IZO MŠ: 107584263                                         
kapacita 80 dětí

Zpracovatel vzdělávacího programu: Jana Rosičková

Název programu: Objevujeme svět č.j. 345/2016

Zřizovatel: Město Teplice nad Metují, Rooseveltova 15, IČO: 00273139

Ředitel školy: Mgr. Radim Války , Komenského 186, 54957 Teplice nad Metují.

Škola byla zařazena do sítě škol na základě Rozhodnutí MŠMT o zařazení školy do sítě škol a školských zařízení ze dne 20.5.2003 pod č.j. 19 052/2003-21

Vzdělávání v mateřské škole probíhá podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, schváleno MŠMT, č.j. 32 405/2004-22.

Provozní doba: 6,30 - 16,00

Zaměstnanci: 
Učitelky:

I.třída:  Bc. Michaela Schejbalová           1,000

             Barbora Brandejsová DiS.         1,000

   II.třída:  Jana Szymanská,                        0,650
                                              
   III..třída: Jana Rosičková,ved.uč.             1,000
                   Helena Šikutová                        1,000

Uklizečka:
Věra Komárková                                      1,000
Praní prádla: 
Věra Komárková

Úplata ze předškolní vzdělávání:
Ve školním roce 2016 – 2017                 
200 Kč


 

.