konzultace


Konzultační doba – výchovný poradce
Konzultační doba s výchovným poradcem naší školy, Mgr. Jiřím Karlíkem je možná ve 
čtvrtek od 13,30 do 14,30 hodin, nebo si dohodnout i jiný termín případné schůzky. 
telefonní číslo : 491 581 194             e-mail : zs.teplice@tiscali.cz


Konzultační doba – metodik prevence
Konzultační doba s metodikem prevence naší školy, Mgr. Magdou Kalašovou je možná 
v pondělí 13.15 – 14,00 hodin, nebo si dohodnout i jiný termín případné schůzky. 
telefonní číslo : 491 581 194            e-mail : zs.teplice@tiscali.cz


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Lenka Fátorová, zs.teplice@tiscali.cz , tel.: 491 581 200
Přijímání žádostí: pondělí a středa 8.00 - 12. hodin